Hawaiian Flag
HAWAII (U.S.A.)
Hawaiian Flag

Listen China Radio International (via KHCM, Honolulu)

ID/ST/IS (English/Mandarin)

Domestic

Listen KNUI, Maui

ID (English)

Domestic


Listen KHCM, Honolulu (vintage - 2008)

ID (English)

Domestic

Listen KWHR/World Harvest Radio, Naalehu (vintage - 2005)

ST/ID (English)

External

Listen KZOO, Honolulu (vintage - 1993)

Sign-off: ID (Japanese/English) [Masayuki Baba]

Domestic


New page
Other USA pages