Botswana Flag
BOTSWANA
Botswana Flag
 

Listen Radio Botswana 1

IS/ST/ID (Setswana/English)

Domestic

Listen Radio Botswana 2 (RB2)

ID (English)

Domestic

Listen Gabz FM

ID (English)

Domestic

Listen Yarona FM

ID (English)

Domestic


Listen Radio Botswana (vintage - c.1976)

IS/"Blessed Be This Noble Land" NA/ID (English/Setswana) [FDXA]

Domestic

Listen Radio Botswana (vintage - 1999)

IS/"Blessed Be This Noble Land" NA/ID/IS/ST (Setswana/English)

Domestic